Sakrament Chrztu

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
  • Wyciąg z aktu ślubu rodziców dziecka
  • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do wysłuchania konferencji przedchrzcielnej, która w naszej parafii odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00, po Mszy Świętej oraz powinni dostarczyć zaświadczenie o wzięciu udziału w takiej konferencji w innej parafii.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje wychowanie w wierze dziecka, które przyjmuje sakrament chrztu.

Sakramentu chrztu udziela się w naszej parafii w drugą, trzecią i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.30 Prosimy do podpisania ksiąg przyjść pół godziny przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97