Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Parafia  Matki Bożej Pompejańskiej

W modlitwie będziemy oddawać nasze rodziny, kapłanów, wszystkich zaangażowanych w życie parafii i nawrócenie grzeszników. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o potrzebne łaski dla dzieci, młodzieży, ludzi chorych, cierpiących, zagubionych, okaleczonych życiem.

Noc Cudów rozpoczynamy w niedzielę 7 maja Mszą Świętą o godz. 19.00

każda grupa podejmuję godzinną adorację i modlitwę.

Zaproście jak najwięcej osób ze swoich rodzin jak również inne osoby którym potrzebna jest modlitwa.

 

GRAFIK CZUWANIA MODLITEWNEGO

 

20.00 – 21.00 – kapłani i ministranci

21.00 – 22.00– Apel Jasnogórski – grupa św. Ojca Pio, Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej(Litania do Ducha Świętego, I cz. Różańca

22.00 – 23.00 – wspólnota Totus Tuus – Litania do Krwi Jezusa – II cz. światła 

23.00 – 24.00 – kółko św. Bernardetty i Bł Bartola Longo – Lit do Mił. Bożego – III cz. bolesna

24.00 – 1.00 –  kółko św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Katarzyny ze Sieny, św. Marty,  – lit loretańska – IV cz. chwalebna

1.00 – 2.00 – kółko św. Ojca Pio i Matki Bożej Pompejańskiej – II cz. Bolesna i litania do Imienia Jezus

2.00 – 3.00 – kółko św. Matki Teresy z Kalkuty i św. Klary, św. Josemarii Escriva cz. światła i litania do Ducha Świętego

3.00 – 4.00 – kółko św. Franciszka z Asyżu i Stanisława Kostki – Droga Krzyżowa – o nawrócenie grzeszników

4.00 – 5.00 – kółko św. Agnieszki i św. Dominika – cz. IV chwalebna – litania do Serca Pana Jezusa

5.00 – 6.00 –  kółko Św. Faustyny i św. Anny – cz. II światła – litania o św. Szarbela i św. Bł Bartola Longo

6.00 – 7.00 –  kółko św. Rity i św. Jana Pawła II – litania loretańska – cz. I radosna

 

Uroczysta Msza Święta  8 maja w poniedziałek o godz. 7.00 rano dla wszystkich którzy uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym, prosimy te osoby które mają czas o obecność na Mszy Świętej, po Mszy Świętej odczytamy Suplikę i zawierzymy całą naszą parafię i budowę naszej Świątyni.

 

Życzymy wszystkim owocnego duchowego przeżycia modlitewnego. Niech Jezus Chrystus i Maryja umocni całą wspólnotę, oddali zło piętrzące, krzyczące, zlikwiduje wszelkie zniewolenia które nie pozwalają otworzyć się na działanie Ducha Bożego.

Z pozdrowieniami wasi duszpasterze ks. Roman i ks, Mariusz, Szczęść Boże

Msza Św. godz. 15.00

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapraszamy na dodatkową msze św. o godz. 15.00.

Rekolekcje Wielkopostne 26 – 29 marca

Zapraszamy wszystkich na Rekolekcje wielkopostne
26 – 29 marca 2023., Poprowadzi Ks. Paweł Czeluściński

Program Rekolekcji:

26 marca niedziela
8.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych
9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych
11.00 Msza Święta nauką dla dzieci
12.30 Msza Święta nauką dla dorosłych
18.30 Gorzkie Żale
19.00 Msza Święta z nauką dla młodych rodzin

27 marca poniedziałek
7.00 Msza Święta z nauką
18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych
19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

28 marca wtorek
7.00 Msza Święta z nauką
18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych
19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

29 marca środa
7.00 Msza Święta z nauką
18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych
19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

W czasie każdej Mszy Świętej podczas rekolekcji zapraszamy do spowiedzi, niech to będzie czas umocnienia, zjednoczenia z Bogiem i dobrego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Skorzystajmy moi drodzy z tego czasu. Przeżyjmy razem we wspólnocie te błogosławione dni. Życzę owocnego przeżycia.

Z kapłańskim pozdrowieniem – Ks. proboszcz Roman Kot

Rekolekcje Adwentowe 4-6 grudnia

Zapraszamy na Rekolekcje  Adwentowe

4 – 6 grudnia 2022 r., Poprowadzi o. Albert  Szustak

 

Program Rekolekcji:

 

4 grudnia niedziela

8.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

11.00 Msza Święta nauką dla dzieci

12.30 Msza Święta nauką dla dorosłych

19.00 Msza Święta z nauką dla młodych rodzin

 

5 grudnia poniedziałek

7.00 Msza Święta roratnia z nauką

16.30 Msza Święta z nauką dla dzieci

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

6 grudnia wtorek

7.00 Msza Święta roratnia z nauką

16.30 Msza Święta z nauką dla dzieci

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

             W czasie każdej Mszy Świętej podczas rekolekcji zapraszamy do spowiedzi, niech to będzie czas umocnienia, zjednoczenia z Bogiem i dobrego przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa. Skorzystajmy moi drodzy z tego czasu. Przeżyjmy razem we wspólnocie te błogosławione dni. Życzymy wszystkim owocnego przeżycia. 

 

 

Z kapłańskim pozdrowieniem – duszpasterze parafii Matki Bożej Pompejańskiej  

Odpust parafialny – 2 października

Dnia 2 października w niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci Matki Bożej Pompejańskiej. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą odpustową, która odbędzie się o 12.30 w Kościele. Jako wspólnota pragniemy się dobrze przygotować, dlatego już dziś prosimy o zaangażowanie. Prosimy dzień wcześniej o przyniesienie różnych wypieków, ciast. Po wszystkich mszach św. chcemy zrobić dla wszystkich piknik odpustowy. Po głównej Mszy odpustowej będzie grillowanie na świeżym powietrzu przed kaplicą, dla dzieci przygotowujemy loterie fantową. Prosimy o przyniesienie do zakrystii, jeśli to możliwe nieużywane rzeczy, które były by przydatne do zrobienia fantów. Liczymy z ks. Proboszczem na waszą pomoc i zaangażowanie w tym świątecznym dniu. Przypominamy również, że po Mszy Świętej będzie uroczysta procesja. zachęcamy bielanki, dziewczęta o strój galowy oraz przyniesienie koszyczków do sypania kwiatów Panu Jezusowi. 

Jerycho Różańcowe 03 – 10 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie 03 września  2022 w pierwszą sobotę  o godz. 18.00. Po zakończonym wieczerniku pompejańskim, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Jerycha Mszą Świętą 10 września w sobotę o godz. 18.00.                                    

Intencje Jerychowe:

-za rodziny z parafii żeby były silne Bogiem, za naszą Ojczyznę i rządzących państwem. – W intencji Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i Sercu Pana Jezusa za grzechy naszej parafii, Ojczyzny i profanacje świętych miejsc. – W intencji całej nasze parafii i osób uczestniczących w modlitewnym Jerychu
– za dzieci i młodzież, nauczycieli i dyrekcje naszych szkół, przedszkoli i żłobków
– za ofiarodawców, łączników, darczyńców, osoby pomagające, parafie wspomagające i budowniczych naszej świątyni, projektantów, oraz o dalszy szczęśliwy przebieg zaplanowanych prac wewnątrz świątyni i zrealizowania w stosownym czasie.
– o nowe powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii.
– za nasze wspólnoty parafialne i pokój wewnętrzny w rodzinach i w pracy.
– za naszych biskupów, kapłanów posługujących w naszej parafii i pracowników naszej wspólnoty, w intencjach naszych parafian, o wyjście z nałogów dla zagubionych ludzi.
– o rozwój naszych wspólnot w parafii oraz wzrost wierzących na Mszy Świętej i zaangażowanie się w życie wspólnotowe parafii.
– o dar potomstwa dla małżeństw oraz za małżeństwa przeżywające kryzys, tragedie.
– za ludzi niewierzących, zatwardziałych grzeszników, zagubionych, umierających, chorych psychicznie, opętanych, znajdujących się w depresji, agnostyków, rozwiedzionych,  osamotnionych, żyjących w nałogach i wyjście z nałogów dla błądzących i uzależnionych, poszukujących Boga, szargających autorytet ludzi. – za zmarłych z naszych rodzin i duszę w czyśćcu cierpiące by przyprowadzili dobrych ludzi do wykonywania prac wewnątrz świątyni.

 

W modlitwie adoracyjnej uczestniczą wyznaczone kółka. Każde kółko ma wyznaczone godziny i dzień prowadzenia modlitwy.

Program Jerycha w niedzielę: – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00 Msza Święta, – poza Eucharystią pozostałe godziny adoracji

Grafik czuwania wspólnot podczas Jerycha Różańcowego

24.00 – 1.00 – kółko św. Ojca Pio, św. Marty – I Radosna, litania do wszystkich świętych
1.00 – 2.00 – kółko św. Agnieszki św. Josemaria Escriva– cz. II Światła i litania do Krwi P. J.
2.00 – 3.00 – kółko św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Barnardetty,   cz. III Bolesna litania do Ducha Świętego i św. Józefa
3.00 – 4.00 – kółko św. Franciszka i św. Stanisława Kostki – Droga Krzyżowa z rozważaniami i Koronka do M B
4.00 – 5.00 –– Kółko św. Dominika, kółko św. Teresy od Dzieciątka Jezus – cz. IV Chwalebna i litania do Imienia Jezusa
5.00 – 6.00 – Krąg MB Trzykroć Przedziwnej – cz. I Radosna, lit, do MB Loret.
6.00 – 7.00 – kółko św. Bartolo Longo,  św. Klary – Koronka do MB, różaniec część bolesna i litania do Serca PJ

7.00 – Msza Święta poranna o 7.00 w intencji osób którzy są włączeni w Jerycho Różańcowe

8.00 – 10.00 – kółko Matki Bożej Pompejańskiej św  cz. II światła i III chwalebna i litania Loretańska i litania do Krwi Pana Jezusa
10.00 – 11.00 – kółko św. Katarzyny,  kółko św. Rity cz. III bolesna i litania do św. Józefa 
11.00 – 12.00 – kółko św. Anny i Joachima adoracja z modlitwa Anioł Pański cz. IV Chwalebna i litania do Serca Pana Jezusa
12.00 – 14.00 – Nowenna Pompejańska i dyżurni tygodniowi z dnia.
14.00 – 16.30 – wspólnota św. Ojca Pio – Koronka do Miłosierdzia Bożego i litania do Miłosierdzia Bożego cytaty z dzienniczka św. Faustyny przeplatane śpiewem pieśni pan Marek i gitara.
16.30 – 18.00 – bielanki i scholka parafialna, dzieci  p. Regina i zespół muzyczny

18.00 – Msza Święta parafialna

19.00 – 20.00– ministranci, lektorzy – ks. Mariusz
20.00 – 21.00 – Wspólnota Totus Tuus – cz. II Światła i litania do św. Józefa
21.00 – 22.00  – Apel Jasnogórski i Msza Święta w intencji Jerycha Różańcowego
22.00 – 23.00 – Wspólnota w Duchu Świętym – cz. III bolesna i lit. do Krwi P. J.
23.00 – 24.00 – kółko Św. Faustyny IV cz. chwalebna litania do Świętego Szarbela i litania do Bartola Longo

Intencje zbiorowe będzie można wypisywać codziennie i składać do koszyka na stoliku, będą wyczytywane na Mszy Świętej Apelowej o godz. 21.00. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tym modlitewnym czuwaniu przez 7 dni, do włączenia się w to wielkie dzieło duchowe. Zarezerwujmy czas dla Pana Jezusa. Jesteśmy zaproszeni przez Maryję do pełnego udziału w Jerychu Różańcowym.

Życzymy wszystkim owocnego przeżycia, wytrwałości szczególnie w tych godzinach nocnych, kiedy będzie wam dane modlić się i adorować Pana Jezusa. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z toalety będzie  udostępniona w drugiej części domu pierwsze drzwi. Niech Bóg wszystkim Błogosławi na czas modlitewnego czuwania.

Szczęść Boże !!!

proboszcz Roman Kot i ks. Mariusz Morka wikariusz.

 

Ogłoszenia duszpasterskie  – XII Niedziela Zwykła

  1. Dziękujemy wspólnocie Totus Tuus, kołom rodzinnym i stanowym i rodzicom dzieci komunijnym za dekoracje ołtarzy na Boże Ciało, dziękujemy lektorom, ministrantom, bielankom, dzieciom komunijnym, za wspólną modlitwę w czasie procesji Eucharystycznej, dziękujemy również policji za pilotowanie drogi i bezpieczeństwo w czasie procesji. Bóg wielki zapłać za wszelką pomoc i organizację.
  2. Dzisiaj ks. Proboszcz jest z posługą w Kolegiacie Radzymińskiej, a ks. Mariusz w parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, pamiętajmy w modlitwie o naszych kapłanach i ofiarodawcach naszej budującej Świątyni.
  3. Dzisiaj po Mszy Świętej jest zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży z naszej diecezji studiujących za granicą.
  4. We wtorek 21 czerwca po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed wyjazdem wakacyjnym dzieci i młodzieży do Czarnej Góry. Prosimy przynieść pesele dzieci, i wpłatę 1000zł., Prosimy na to spotkanie rodziców.
  5. W czwartek przeżywamy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, kończy się w tym dniu Oktawa Bożego Ciała, przynosimy w tym dniu na Msze Świętą wianki do poświecenia. W tym dniu wypada 17 rocznica święceń biskupich Pasterza naszej diecezji bp Romualda Kamińskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach i powierzajmy Matce Bożej Pompejańskiej Jego posługę pasterską.
  6. W piątek jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, modlimy się w tym dniu o świętość kapłanów, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy publicznie odmówią akt wynagradzający Sercu Pana Jezusa. W tym dniu kończy się rok szkolny i katechetyczny, zapraszamy dzieci i młodzież na Msze Świętą dziękczynną o godz. 8.00 będziemy w modlitwie powierzać dzieci z naszych szkół i przedszkoli, dyrekcje, nauczycieli, katechetów, wychowawców, naszych szkół.
  7. W sobotę wspominamy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
  8. Po niedzieli odbędzie się comiesięczna zbiórka w poszczególnych Osiedlach i ulicach na budowę Kościoła. Prosimy łączników by te zbiórki odbyły się do zakończenia roku szkolnego. W przyszłą niedziele o godz. 9.30 Msza Święta patronalna kółka rodzinnego św. Josemarii Escriva, po komunii odbędzie zawierzenie wspólnoty Matce Bożej Pompejańskiej.
  9. Dziękujemy ofiarodawcom i wszystkim darczyńcom którzy przekazali w ubiegłym tygodniu na konto – 2800zl., 200 zł osoba bezimienna serdeczne Bóg zapłać.
  10. W dniach od 13 do 15 lipca organizujemy z naszej parafii pielgrzymkę autokarową do Gostynia, Wrocławia, Trzebnicy i Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, tam gdzie jest potwierdzony Cud Eucharystyczny, miejsce noclegowe z wyżywieniem będzie w domu pielgrzyma w Gostyniu, zapisy w zakrystii koszt pielgrzymki 460zł.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97