Poświęcenie Kościoła 29 czerwca

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Msze Świętą w sobotę 29 czerwca o godz. 18.00.

W czasie Mszy biskup Romuald Kamiński poświęci nasz Kościół i plebanię. Po Mszy Świętej będzie wspólna agapa. Prosimy wszystkich o pomoc i zaangażowanie się w liturgię – przyniesienie do południa w sobotę pokrojonych ciast, prosimy również nasze wspólnoty, asystę ministrantów, lektorów, i braci totus tuus o służbę przy ołtarzu.

Boże Ciało

W dniu uroczystości Bożego Ciała zapraszamy wszystkich na procesję, która rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 11.00.  

Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Parafia  Matki Bożej Pompejańskiej

W modlitwie będziemy oddawać nasze rodziny, kapłanów, wszystkich zaangażowanych w życie parafii i nawrócenie grzeszników. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o potrzebne łaski dla dzieci, młodzieży, chorych, cierpiących, samotnych i przeżywających kryzys w małżeństwie.

Noc Cudów rozpoczynamy we wtorek 7 maja Mszą Świętą o godz. 21.00

każda grupa podejmuję godzinną adorację i modlitwę.

Zaproście jak najwięcej osób ze swoich rodzin jak również inne osoby którym potrzebna jest modlitwa.

 

GRAFIK CZUWANIA MODLITEWNEGO

 

21.00 – Apel Jasnogórski i Msza Święta rozpoczynająca czuwanie nocne

22.00 – 23.00 –wspólnota Totus Tuus, Chór parafialny– Lit do Krwi Jezusa – II cz. światła 

23.00 – 24.00 – kółko św. Bernardetty i Bł Bartola Longo, – Lit do Mił. Bożego – III cz. bolesna

24.00 – 1.00 –  kółko św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Katarzyny ze Sieny, św. Marty,  – litania loretańska – IV cz. chwalebna

1.00 – 2.00 – kółko św. Ojca Pio i Matki Bożej Pompejańskiej, Bł Kardynała Stefana Wyszyńskiego – II cz. Bolesna i litania do Imienia Jezus

2.00 – 3.00 – kółko św. Matki Teresy z Kalkuty i św. Klary, św. Josemarii Escriva cz. światła i litania do Ducha Świętego

3.00 – 4.00 – kółko św. Franciszka z Asyżu i Stanisława Kostki – Droga Krzyżowa – o nawrócenie grzeszników

4.00 – 5.00 – kółko św. Agnieszki i św. Dominika, św. Marty – cz. IV chwalebna – litania do Serca Pana Jezusa

5.00 – 6.00 –  kółko Św. Faustyny i św. Anny, św. Jana Pawła II – cz. II światła – litania o św. Szarbela i św. Bł Bartola Longo

6.00 – 7.00 –  kółko św. Rity i grupa Ojca Pio– litania loretańska – cz. I radosna

 

Uroczysta Msza Święta  8 maja w poniedziałek o godz. 7.00 rano dla wszystkich którzy uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym, prosimy te osoby które mają czas o obecność na Mszy Świętej, po Mszy Świętej odczytamy Suplikę i zawierzymy całą naszą Parafię i prace prowadzone przy naszej Świątyni.

 

Życzymy wszystkim owocnego duchowego przeżycia modlitewnego. Niech Jezus Chrystus i Maryja umocni całą wspólnotę, niech Maryja wprowadzi pokój, miłość, radość i pokorę w naszych sercach, zlikwiduje wszelkie zniewolenia które nie pozwalają otworzyć się na działanie Ducha Bożego.

Z pozdrowieniami wasi duszpasterze ks. Roman i ks. Mariusz,

Szczęść Boże

Rekolekcje wielkopostne10 – 13 marca  2024

Zapraszamy wszystkich na Rekolekcje wielkopostne10 – 13 marca  2024 r., Poprowadzi o. Benua misjonarz z Togo – Kombonianin 

 

Program Rekolekcji:

 

10 marca niedziela

8.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

11.00 Msza Święta nauką dla dzieci

12.30 Msza Święta nauką dla dorosłych

18.30 Gorzkie Żale

19.00 Msza Święta z nauką dla młodych rodzin

 

11 marca poniedziałek

7.00 Msza Święta z nauką

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

12 marca  wtorek

7.00 Msza Święta z nauką

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

13 marca  środa

7.00 Msza Święta z nauką

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

             W czasie każdej Mszy Świętej podczas rekolekcji zapraszamy do spowiedzi, niech to będzie czas umocnienia, zjednoczenia z Bogiem i dobrego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Skorzystajmy moi drodzy z tego czasu. Przeżyjmy razem we wspólnocie te błogosławione dni. Życzę owocnego przeżycia. 

 

 

Z kapłańskim pozdrowieniem – Ks. proboszcz Roman Kot

Rekolekcje Adwentowe 10 – 12 grudnia 2023

 

 

Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe

10 – 12 grudnia 2023., Poprowadzi o. Przemysław Król – Sercanin

 

Program Rekolekcji:

 

10 grudnia niedziela

8.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

11.00 Msza Święta nauką dla dzieci

12.30 Msza Święta nauką dla dorosłych

19.00 Msza Święta z nauką dla młodych rodzin

 

11 grudnia poniedziałek

7.00 Msza Święta roratnia z nauką

16.30 Msza Święta z nauką dla dzieci

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

12 grudnia wtorek

7.00 Msza Święta roratnia z nauką

16.30 Msza Święta z nauką dla dzieci

18.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych

19.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych

 

 

             W czasie każdej Mszy Świętej podczas rekolekcji zapraszamy do spowiedzi, niech to będzie czas umocnienia, zjednoczenia z Bogiem i dobrego przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa. Skorzystajmy moi drodzy z tego czasu. Przeżyjmy razem we wspólnocie te błogosławione dni rekolekcji.  

 

 

 

Z kapłańskim pozdrowieniem – duszpasterze parafii Matki Bożej Pompejańskiej

Jerycho Różańcowe 02 – 09 września 2023

Uroczyste rozpoczęcie 02 września  2023 w pierwszą sobotę  o godz. 18.00. Po zakończonym wieczerniku pompejańskim, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Jerycha Mszą Świętą  9 września w sobotę o godz. 18.00.                                    

Intencje Jerychowe: za rodziny z parafii żeby były silne Bogiem, za naszą Ojczyznę i rządzących państwem.

– W intencji Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i Sercu Pana Jezusa za grzechy naszej parafii, Ojczyzny i profanacje świętych miejsc. 

– W intencji całej naszej wspólnoty parafialnej i osób uczestniczących w modlitewnym Jerychu

– za dar owoców peregrynacji Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej i rodziny które godnie przyjmują wizerunek Matki Bożej w swoich domach.
– za dzieci i młodzież, nauczycieli, katechetów dyrekcje naszych szkół i przedszkoli
– za ofiarodawców, łączników, darczyńców, parafie wspomagające, pracowników i odpowiedzialnych za dzieło budowy dalszych prac w  świątyni.
– o nowe powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii.
– za nasze wspólnoty parafialne i pokój wewnętrzny w rodzinach i w pracy.
– za naszych biskupów, kapłanów posługujących i pomagających w naszej parafii oraz pracowników naszej wspólnoty,
– o rozwój naszych wspólnot w parafii oraz wzrost wierzących na Eucharystii i zaangażowanie się w życie wspólnotowe, o wyjście z nałogów dla zagubionych ludzi.
– o dar potomstwa dla małżeństw oraz za małżeństwa przeżywające kryzys, różane doświadczenia i tragedie.
– za ludzi niewierzących, obłudników, zatwardziałych grzeszników, niechodzących do Kościoła, zagubionych, wdowców, umierających, chorych psychicznie, opętanych, znajdujących się w depresji, agnostyków, rozwiedzionych,  niezadowolonych, osamotnionych, żyjących w nałogach, uzależnionych, poszukujących Boga, zranionych życiem.

 – za zmarłych z naszych rodzin, naszej parafii i duszę w czyśćcu cierpiące. 

W modlitwie adoracyjnej uczestniczą wyznaczone kółka. Każde kółko ma wyznaczone godziny i dzień prowadzenia modlitwy.

Program Jerycha w niedzielę: – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00 Msza Święta, – poza Eucharystią pozostałe godziny adoracji

Grafik czuwania wspólnot podczas Jerycha Różańcowego

24.00 – 1.00 –kółko św. Ojca Pio, św. Marty –I Radosna, lit do wszystkich św.
1.00 – 2.00 – kółko św. Agnieszki św. Josemaria Escriva– cz. II Światła i litania do Krwi P. J.
2.00 – 3.00 – kółko św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Bernardetty,   cz. III Bolesna litania do Ducha Świętego i św. Józefa
3.00 – 4.00 – kółko św. Franciszka i św. Stanisława Kostki – Droga Krzyżowa z rozważaniami i Koronka do M B
4.00 – 5.00 –– kółko św. Katarzyny,  kółko św. Rity cz. IV Chwalebna i litania do Imienia Jezusa
5.00 – 6.00 – kółko św. Bartolo Longo,  cz. I Radosna, lit, do MB Loret.
6.00 – 7.00 – kółko św. Jana Pawła II – różaniec część bolesna i litania do św. JPII

7.00 – Msza Święta poranna o 7.00 w intencji osób którzy są włączeni w Jerycho Różańcowe

8.00 – 9.00 Krąg MB Trzykroć Przedziwnej -I cz. Radosna i Lit. do Ducha Świętego

9.00 – 10.00 – kółko Matki Bożej Pompejańskiej św  cz. II światła i lit.Loretańska
10.00 – 11.00 –kółko św. Teresy od Dz. Jezus cz. III bolesna i lit. do św. Józefa 
11.00 – 12.00 – kółko św. Klary –cz. IV Chwalebna i litania do Serca Pana Jezusa
12.00 – 14.00 – Nowenna Pompejańska i dyżurni tygodniowi z dnia.
14.00 – 16.30 – wspólnota św. Ojca Pio – Koronka do Miłosierdzia Bożego i litania do Miłosierdzia Bożego cytaty z dzienniczka św. Faustyny przeplatane śpiewem pieśni pan Marek i gitara.
16.30 – 18.00 – bielanki i scholka. p. Magda i zespół muzyczny

18.00 – Msza Święta parafialna

19.00 – 20.00– ministranci, lektorzy – ks. Mariusz  i ks. Roman
20.00 – 21.00 – Kółko św. Dominika i św. Anny, cz. II światła i pieśni uwielbienia
21.00 – 22.00  – Apel Jasnogórski i Msza Święta w intencji Jerycha Różańcowego
22.00 – 23.00 –  Wspólnota Totus Tuus – cz. III bolesna i lit. do Krwi P. J.
23.00 – 24.00 – kółko Św. Faustyny IV cz. chwalebna litania do Świętego Szarbela i litania do Bartola Longo

Intencje zbiorowe będzie można wypisywać codziennie i składać do koszyka na stoliku, będą wyczytywane na Mszy Świętej Apelowej o godz. 21.00. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tym modlitewnym czuwaniu przez 7 dni, do włączenia się w to wielkie dzieło duchowe. Zarezerwujmy czas dla Pana Jezusa. Jesteśmy zaproszeni przez Maryję do pełnego udziału w Jerychu Różańcowym.

Życzymy wszystkim owocnego przeżycia i wytrwałości.

Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z toalety będzie  udostępniona w drugiej części domu pierwsze drzwi. Niech Bóg wszystkim Błogosławi na czas modlitewnego czuwania.

Szczęść Boże !!!

proboszcz Roman Kot i ks. Mariusz Morka wikariusz.

 

Boże Ciało

W czwartek 8 czerwca zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 11.00. Po Eucharystii przejdziemy w procesji do czterech ołtarzy ulicami: Myśliborska, Konwaliowa, Modlińska, Dorodna, Szczupacza, Portowa, Laurowa, Myśliborska. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy. W szczególności zapraszamy ministrantów, bielanki, dzieci komunijne i rocznicowe.

 

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97