Drodzy Parafianie,

w niedługim czasie rozpocznie się w Waszym bloku Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. Maryja jest patronką naszej parafii, niech ten czas doby w rodzinie otworzy nasze rodziny na Boże dary. My, jako parafianie, powinniśmy być otwarci na ten czas i przyjąć do swojego domu Obraz Matki Bożej, który jest dla naszej wspólnoty darem i łaską, szczególnie w czasie budowania naszej Świątyni.

Każdy z nas, moi drodzy, potrzebuje błogosławieństwa Bożego, szczególnych łask od Boga. Otwórzcie się na czas nawiedzenia Obrazu w naszej parafii.

Niech Maryja Królowa Różańca Świętego z Pompejów prowadzi wszystkie rodziny naszego Osiedla i w tym świętym czasie nawiedzenia oraz otwiera nasze serca na Boże wezwanie w naszej nowej tworzącej się parafii.

Wszystkim rodzinom na czas przyjęcia Obrazu Błogosławię oraz życzę owocnego przeżycia i wszelkich łask. Niech ten czas z Maryją będzie czasem pokoju i radości dla każdej rodziny.

Wasz duszpasterz – Ks. Proboszcz Roman Kot

 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej w rodzinach

W roku 2017 przeżywamy wielki jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Objawienia te związane są z wezwaniem Maryi skierowanym do nas o nawrócenie, pokutę, pokój, modlitwę (zwłaszcza różaniec).

Mam nadzieję, że Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej, która jest patronką naszej parafii przyczyni się do pogłębienia życia duchowego w rodzinach naszej nowej wspólnoty parafialnej oraz zaowocuje nowymi wspólnotami. Pragniemy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie o nawrócenie ludzkich serc i potrzebie duchowego wsparcia i otwierania się na naszą parafię.

Obraz Matki Bożej Pompejańskiej w każdej rodzinie będzie przebywać przez 24 godziny. Wspólną modlitwę ułatwią modlitewniki. Wraz z Obrazem przekazywane są także dwa filmy o Fatimie i o Tajemnicy Nowenny Pompejańskiej. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia Obrazu można zapisać w Kronice – na początku. Natomiast na końcu kroniki. Na zakończenie nawiedzenia chętni mogą złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej parafii.

Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca w kaplicy o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji rodzin przyjmujących Matkę Bożą. Obraz Matki Bożej Pompejańskiej będzie po zakończonym nawiedzeniu ulicy czy wyznaczonego bloku, uroczyście odprowadzany do kaplicy na Msze Świętą przez delegacje ulicy czy też wyznaczonego bloku i po Eucharystii z kolejną delegacją i kapłanem będzie odprowadzony na kolejną trasę nawiedzenia.

Orędzie Matki Bożej jest skierowane do wszystkich chrześcijan i współczesnego świata. Pozostaje wciąż aktualne i czeka na swoje wypełnienie. My, jako parafianie, powinniśmy być otwarci na ten czas. Każda rodzina powinna przyjąć do swojego domu Obraz Matki Bożej, który jest dla naszej wspólnoty darem i łaską, szczególnie w czasie budowania naszej Świątyni. Każdy potrzebuje z nas błogosławieństwa Bożego, szczególnych łask od Boga, dlatego zachęcam, jako wasz duszpasterz, otwórzcie swoje drzwi dla Maryi, która pragnie Was obdarować pokojem, miłością i wieloma łaskami. Otwórzcie się na ten czas nawiedzenia w naszej parafii, która otrzymała tak wielki dar. Pragniemy modlić się szczególnie o łaskę wiary dla rodzin, byśmy, jako wspólnota, wypełnili to zadanie wybudowania Kościoła pw. Matki Bożej Pompejańskiej.

Moi drodzy, niech Maryja nas prowadzi w tym świętym czasie nawiedzenia i nam wszystkim błogosławi oraz otwiera nasze serca na Boże wezwanie w naszej nowej tworzącej się parafii.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97