Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia o godz. 19.00. Osoby delegowane przeze mnie będą dwa tygodnie wcześniej zapisywały według numerów na kolejny dzień nawiedzenia. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do najbliższych sąsiadów i przenosi do swojego domu.
 2. Wraz z Obrazem przekazywane będą 2 filmy i modlitewniki, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
 3. Swoje przeżycia, myśli, intencje w czasie przyjęcia Obrazu można odnotować w specjalnej Kronice.
 4. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, to jest dzień błogosławieństwa. Codziennie będziemy w całym różańcu prosić o potrzebne łaski dla wszystkich naszych rodzin, kapłanów i powierzymy budowę nowej świątyni. Będziemy łączyć się różańcu, który przez modlitwę w domach rozpocznie nieustanną nowennę Pompejańską, która zwiąże duchowo nasze rodziny w silną i mocną wspólnotę.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

 1. Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
 2. Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię, lub inną
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej

Radosna cześć różańca w intencji parafii

 1. Wieczorny pacierz całej rodziny
 2. Litania loretańska
 3. Pod Twoją obronę
 4. Modlitwa św. Bernarda

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
 2. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

Pacierz poranny

 1. Kiedy ranne wstają zorze.
 2. Proszę, aby zaśpiewać Godzinki i odmówić część II różańca świętego Świata

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed obrazem.
 2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i część III różańca Bolesna
 3. Na zakończenie o godz. 18.00 dziękujemy za czas nawiedzenia i rozważamy tajemnice chwalebne.
 4. Ze śpiewem pieśni Maryjnej niesiemy od sąsiadów Obraz do swego domu (zamiast pieśni można odmawiać tajemnicę radosną różańca świętego). Najlepiej, gdy cała rodzina z lampionami (zniczami) wyjdzie po Matkę Bożą.
 5. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i odbieramy Obraz Matki Bożej Pompejańskiej.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca wieczorem odprawiana będzie Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz.
Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej Mszy Świętej dziękczynnej z zawierzeniem rodzin po komunii świętej w naszej kaplicy w najbliższy wyznaczony dzień zakończenia peregrynacji. Po Mszy Świętej Obraz Matki Bożej Pompejańskiej uroczyście odprowadzamy na kolejną trasę nawiedzenia.
Przy okazji peregrynacji zapraszam do wstępowania do wybranych grup parafialnych.
 

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

Modlitwa do błogosławionego Bartolo Longo

O błogosławiony Bartolo Longo, Ty, który ukochałeś Maryję synowską miłością i rozpowszechniłeś do Niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego, a przez Jej wstawiennictwo otrzymałeś obfite łaski, aby kochać i służyć Chrystusowi, poświęcając siebie opuszczonym dzieciom, uproś nam łaskę życia w duchu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, abyśmy Go kochali, podobnie jak Ty w naszych braciach.

Ty, który przy końcu swego ziemskiego pielgrzymowania, powiedziałeś, że nigdy nie przestawałeś się modlić za wszystkich cierpiących, zmartwionych i nieszczęśliwych, ufając w Opatrzność Bożą i w wstawiennictwo Matki Bożej, wstawiaj się nadal za tymi wszystkimi, którzy są wezwani do dalszego prowadzenia Twojego dzieła wiary i miłości w Pompejach i za wszystkich, którzy odmawiają Różaniec na całym świecie.

Uproś nam to, abyśmy po rozważaniu tu, na ziemi, tajemnic radosnych i bolesnych, mogli razem z Tobą uczestniczyć w radości tajemnic chwalebnych w niebie z Maryją, Królową Aniołów i Świętych. Amen.

 

Drogim parafianom, życzę owocnego przeżycia z Matką Bożą Pompejańską, na czas nawiedzenia wszystkich z serca Błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Szczęść Boże, Wasz duszpasterz – ks. Proboszcz Roman Kot
Duszpasterz wspomagający – ks. Przemysław Król

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97