Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Adoracja Nocna z 7 – 8 maja Noc Cudów

Parafia  Matki Bożej Pompejańskiej

W modlitwie będziemy oddawać nasze rodziny, kapłanów, wszystkich zaangażowanych w życie parafii i nawrócenie grzeszników. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o potrzebne łaski dla dzieci, młodzieży, chorych, cierpiących, samotnych i przeżywających kryzys w małżeństwie.

Noc Cudów rozpoczynamy we wtorek 7 maja Mszą Świętą o godz. 21.00

każda grupa podejmuję godzinną adorację i modlitwę.

Zaproście jak najwięcej osób ze swoich rodzin jak również inne osoby którym potrzebna jest modlitwa.

 

GRAFIK CZUWANIA MODLITEWNEGO

 

21.00 – Apel Jasnogórski i Msza Święta rozpoczynająca czuwanie nocne

22.00 – 23.00 –wspólnota Totus Tuus, Chór parafialny– Lit do Krwi Jezusa – II cz. światła 

23.00 – 24.00 – kółko św. Bernardetty i Bł Bartola Longo, – Lit do Mił. Bożego – III cz. bolesna

24.00 – 1.00 –  kółko św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Katarzyny ze Sieny, św. Marty,  – litania loretańska – IV cz. chwalebna

1.00 – 2.00 – kółko św. Ojca Pio i Matki Bożej Pompejańskiej, Bł Kardynała Stefana Wyszyńskiego – II cz. Bolesna i litania do Imienia Jezus

2.00 – 3.00 – kółko św. Matki Teresy z Kalkuty i św. Klary, św. Josemarii Escriva cz. światła i litania do Ducha Świętego

3.00 – 4.00 – kółko św. Franciszka z Asyżu i Stanisława Kostki – Droga Krzyżowa – o nawrócenie grzeszników

4.00 – 5.00 – kółko św. Agnieszki i św. Dominika, św. Marty – cz. IV chwalebna – litania do Serca Pana Jezusa

5.00 – 6.00 –  kółko Św. Faustyny i św. Anny, św. Jana Pawła II – cz. II światła – litania o św. Szarbela i św. Bł Bartola Longo

6.00 – 7.00 –  kółko św. Rity i grupa Ojca Pio– litania loretańska – cz. I radosna

 

Uroczysta Msza Święta  8 maja w poniedziałek o godz. 7.00 rano dla wszystkich którzy uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym, prosimy te osoby które mają czas o obecność na Mszy Świętej, po Mszy Świętej odczytamy Suplikę i zawierzymy całą naszą Parafię i prace prowadzone przy naszej Świątyni.

 

Życzymy wszystkim owocnego duchowego przeżycia modlitewnego. Niech Jezus Chrystus i Maryja umocni całą wspólnotę, niech Maryja wprowadzi pokój, miłość, radość i pokorę w naszych sercach, zlikwiduje wszelkie zniewolenia które nie pozwalają otworzyć się na działanie Ducha Bożego.

Z pozdrowieniami wasi duszpasterze ks. Roman i ks. Mariusz,

Szczęść Boże

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97