Moi drodzy,

Od soboty25 listopada wyruszamy na wizytę duszpasterską. Pragniemy ze wszystkimi się spotkać, pomodlić i porozmawiać na różne tematy. Wszystkie ofiary zebrane w czasie kolędy będą przeznaczone na budowę kościoła. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc, poprzez przekazywanie dobrowolnej ofiary  na ten szczytny cel. Proszę w tym czasie przygotowania o modlitwę w tej intencji. Z Bożym Błogosławieństwem wasz duszpasterz ks. Roman Kot.
 

wizyta-duszpasterska-stół

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem
 • krzyż – znak naszej wiary, pamięci o miłości Jezusa ukazanej na krzyżu
 • dwie świece – znak, że Jezus jest dla nas światłem i Nauczycielem, którego słuchamy i naśladujemy
 • wodę święconą – znak chrztu świętego, którą pokropieni mamy sobie przypomnieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi i jak dzieci Boże mamy postępować. Gdy nie mamy wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić kapłana o jej poświęcenie. Kropidło.
 • różaniec – znak, że w domu praktykowana jest modlitwa.
 • Pismo Święte – znak, że mamy w domu i czytamy Słowo Boże.
 • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii
 • na drzwiach domu piszemy kredą K + M + B 2012 ( lub taki, który akurat będzie rok) jest to widoczny znak dla księdza, że w tym domu mieszkają katolicy i pragną przyjąć go po kolędzie.

 

Przebieg kolędy

 • wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu,
 • wyłączamy telewizor lub radio,
 • przedmioty religijne, które chcemy poświęcić, kładziemy na stole
 • wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie, gdy ksiądz pokropi nas wodą święcona czynimy znak krzyża,
 • głównym powodem wizyty duszpasterskiej oprócz błogosławieństwa jest chęć poznania parafian ich problemów oraz opinii na temat funkcjonowania parafii, dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem,
 • po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97