Sakrament małżeństwa

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne ,  jeżeli zostały wydane — stwierdzające stan wolny.
  • dowody osobiste narzeczonych
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • Świadectwo Bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97