Wizyta duszpasterska 2017/2018

Drodzy parafianie

Od soboty 25 listopada rozpoczynamy w naszej parafii wizytę duszpasterską. W tym roku pragniemy rozpocząć od Mostu Północnego. Jest to czas łaski, pokoju, w tym dniu razem możemy się pomodlić i porozmawiać. Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana jest błogosławieństwo dla mieszkańców: „Panie, pobłogosław rodzinę, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”.

Grafik wizyty duszpasterskiej
 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krzyż – znak naszej wiary, pamięci o miłości Jezusa ukazanej na krzyżu,
 • dwie świece – znak, że Jezus jest dla nas światłem i Nauczycielem, którego słuchamy i naśladujemy,
 • wodę święconą – znak chrztu świętego, pokropieni którą mamy sobie przypomnieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi i jak dzieci Boże mamy postępować. Gdy nie mamy wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić kapłana o jej poświęcenie,
 • kropidło,
 • różaniec – znak, że w domu praktykowana jest modlitwa,
 • Pismo Święte – znak, że mamy w domu i czytamy Słowo Boże,
 • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii,
 • na drzwiach domu piszemy kredą K + M + B 2018 ( lub taki, który akurat będzie rok) jest to widoczny znak dla księdza, że w tym domu mieszkają katolicy i pragną przyjąć go po kolędzie.

 

Przebieg kolędy

 • wypada wyjść po kapłana lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu,
 • wyłączamy telewizor lub radio,
 • przedmioty religijne, które chcemy poświęcić, kładziemy na stole,
 • wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie, gdy ksiądz pokropi nas wodą święcona czynimy znak krzyża,
 • głównym powodem wizyty duszpasterskiej oprócz błogosławieństwa jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz opinii na temat funkcjonowania parafii, dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem,
 • po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada w radosnej atmosferze.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97